เงื่อนไขการสั่งซื้อและจัดส่ง

 


เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า- ราคาสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง มีค่าจัดส่งตามระยะทาง (คิดค่าจัดส่งเป็นอัตราเหมาทั้งคันรถ และคำนวณจากสาขาที่จัดส่งสินค้า)
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่าง 9.00 - 16.00 น.
- เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจรายการสินค้าและจำนวนให้เรียบร้อยก่อนเซ็นรับสินค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเซ็นรับสินค้าแล้ว
- ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ก่อนจัดส่งเพื่อยืนยันรายละเอียดการจัดส่ง หากเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ กรณีไม่รับสาย ลูกค้าอาจจะไม่ได้สินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีมียอดคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อยลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการแอพพลิเคชั่นขนส่ง Lalamove หรือ Deliveree เพื่อเช็คค่าขนส่งด้วยตนเองได้
หรือหากลูกค้าไม่สะดวกสามารถให้ทางพนักงานเช็คค่าขนส่งเบื้องต้น และเรียกรถขนส่งให้ลูกค้าชำระค่าขนส่งเองปลายทางได้

 


เงื่อนไขจัดส่งฟรี (กรณีคำสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไข)


 

- ขนส่งจะส่งสินค้าเฉพาะ วันจันทร์ - เสาร์ ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลา (เช้า/บ่าย) กับวันส่งได้ แต่ทางร้านจะไม่สามารถระบุเวลาจัดส่งที่แน่นอนให้ได้
- ทางร้านเรียงลำดับการส่งสินค้าตามคิวที่มีการจองไว้ในวันนั้น ๆ หากคิวเต็มจะเลื่อนส่งเป็นวันถัดไป (วันทำการ)
  หรือตามความเหมาะสม ขนส่งจะส่งสินค้าในช่วงเวลา 9.30 - 16.00 น. เท่านั้น
- ก่อนส่งสินค้าพนักงานจะโทรแจ้งลูกค้าก่อนจัดส่งทุกครั้ง หากยังไม่ได้รับสินค้าให้ลูกค้าแจ้งกับพนักงานขายเพื่อตรวจสอบสถานะกับขนส่ง

 

 “หากไม่สะดวกรอรับตามเงื่อนไขที่ทางร้านกำหนดสามารถรับสินค้าเองได้ที่สาขาที่ลูกค้าสั่งซื้อ”


เงื่อนไขการรับสินค้า


 

- เมื่อสินค้าไปถึงให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรือเสียหาย ก่อนเซ็นรับ
- ขนส่งจะขนสินค้าลงจากตัวรถ และวางไว้ในพื้นที่ของลูกค้า ไม่เกิน 5 เมตร
- ถ้าลูกค้าเซ็นรับสินค้าแล้วถือว่าสินค้าที่จัดส่งให้นั้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่สั่ง และสินค้าใช้งานได้ตามปกติไม่มีความเสียหาย

 

“ทางขนส่งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหลังจากลูกค้าเซ็นรับสินค้าแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าทุกครั้ง ทางร้านไม่รับเปลื่ยนหรือคืนสินค้าที่ได้จัดส่งและออกบิลขายแล้วทุกกรณี”