• เพียวไวท์ เบอร์ 2 (5-7 มม.) (10 กก. /ถุง)
  125.00 ฿
 • เพียวไวท์ เบอร์ 3 (7-9 มม.) (10 กก. /ถุง)
  125.00 ฿
 • เพียวไวท์ เบอร์ 4 (9-12 มม.) (10 กก. /ถุง)
  125.00 ฿
 • เพียวไวท์ เบอร์ 5 (10-15มม.) (10 กก. /ถุง)
  125.00 ฿