RCM88 แผ่นใยสังเคราะห์

รหัสสินค้า : RCM88 polyamide sheet

ขนาด: กว้าง 2 ม. ยาว 4 ม.

คุณลักษณะสำคัญ : ช่วยลดการทรุดตัวของทราย วัชพืชไม่ขึ้นแทรกตามร่องของกระเบื้อง ช่วยในการแยกส่วนของชั้นดิน ป้องกันดิน กรองวัสดุ ลดการกัดเซาะ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวัสดุและระบายน้ำได้ดี

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด