แปลงทาสี ขนหนาสีขาว

รหัสสินค้า : แปลงทาสี ขนหนาสีขาว 2.5

ขนาด: 2.5

คุณลักษณะสำคัญ : ใช้สำหรับทาสี ปัดฝุ่นทำความสะอาด ทำจากไม้ ขนสัตว์ ใช้งานโดยการจุ่มปลายขนลงไปในสีที่ต้องการทา ปาดสีที่ขอบถังหรือถาด แล้วทาสีไปในทิศทางเดียวกัน ควรทาบาง ๆ หลาย ๆ รอบ

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด