ศิลาแลง

รหัสสินค้า : ศิลาแลง

ขนาด: 20 x 40 ซม.

คุณลักษณะสำคัญ : สำหรับใช้งาน ก่อผนัง ตกแต่งทางเดิน ตกแต่งสวน หรือปรับภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงามดูเป็นธรรมชาติ มีหลายขนาด มีลักษณะเป็นรูพรุนจึงไม่อมความร้อน สามารถออกแบบจัดวางให้มีรูปแบบตามพื้นที่การใช้งาน

จำนวน
35.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด