บล็อกประสานปุ่มกลมปรับองศา

รหัสสินค้า : บล็อกประสานปุ่มกลมปรับองศา

ขนาด 10 x 20 x 11.5 ซม.

คุณลักษณะสำคัญ : สำหรับใช้งาน กั้นขอบ ก่อตกแต่งสวน ล้อมต้นไม้เพื่อความสวยงาม หรือแบ่งพื้นที่ใช้สอย  มีหลายขนาด สามารถออกแบบจัดวางให้มีรูปแบบตามพื้นที่การใช้งาน 

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด