ขอบฝังดิน

รหัสสินค้า : ขอบฝังดิน

ขนาด : 10 x 60 x 8 ซม.

คุณลักษณะสำคัญ : สำหรับใช้งาน กั้นขอบเขตพื้นที่ในการปูพื้น สร้างความกลมกลืนให้กับพื้นที่โดยไม่เห็นขอบกั้น มีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถดัดโค้งตามจินตนาการได้อย่างอิสระ

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด