ไม้หมอนเทียม 20 x 40 ซม.

รหัสสินค้า : ไม้หมอนเทียม 20 x 40 ซม.

ราคา

65.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 65.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ขนาด : 20 x 40 ซม.

คุณลักษณะสำคัญ : สำหรับใช้งาน ตกแต่งทางเดิน ตกแต่งสวน ปรับภูมิทัศน์ และใช้ทดแทนไม้จริง เพื่อความสวยงามดูเป็นธรรมชาติ มีหลายขนาด หลายรูปแบบ สามารถออกแบบจัดวางให้มีรูปแบบตามพื้นที่การใช้งาน

*รูปสินค้าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น กรุณาเช็คสี เเละขนาดจากพนักงานก่อนทำการสั่งซื้อ