อิฐโชว์ อิฐดินเผา

 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 2 x 8 นิ้ว
  7.50 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 10 x 20 x 4 ซม.
  12.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 15 x 30 x 4 ซม.
  19.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 20 x 20 x 4 ซม.
  19.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 10 x 20 x 4 ซม.
  9.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 15 x 30 x 4 ซม.
  15.00 ฿
 • อิฐทนไฟ 23 x 11 x 7 ซม.
  18.00 ฿
 • อิฐก้อนใหญ่ 23 x 11 x 7 ซม.
  16.00 ฿
 • อิฐโชว์ ลายรางหมู 16 x 6 x 5 ซม.
  8.00 ฿
 • อิฐโชว์ ลายดาวเอส 16 x 6 x 5 ซม.
  8.00 ฿
 • อิฐเล็กร่อง 14 x 6 x 4 ซม.
  6.00 ฿
 • อิฐหน้ามน 20 x 10 ซม.
  12.00 ฿
 • อิฐมอญธรรมดา 14 x 6 x 4 ซม.
  1.50 ฿