• อิฐมอญโบราณ สีเทา 5 x 20 x 5 ซม. (RG-02)
  13.50 ฿
 • อิฐมอญโบราณ สีเทา 10 x 20 x 4 ซม. (RG-03)
  20.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ สีเทา 10 x 30 x 4 ซม. (RG-04)
  30.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ สีเทา 15 x 30 x 4 ซม. (RG-05)
  45.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 5 x 20 x 4 ซม. (RR-11)
  8.75 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 10 x 20 x 4 ซม. (RR-12)
  13.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 15 x 30 x 4 ซม. (RR-13)
  21.50 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าเรียบ 20 x 20 x 4 ซม. (RR-14)
  21.50 ฿
 • อิฐมอญธรรมดา 14 x 6 x 3 ซม. (100 ก้อน / ถุง) (RR-15)
  200.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 10 x 20 x 4 ซม. (RR-16)
  9.00 ฿
 • อิฐมอญโบราณ หน้าหยาบ 15 x 30 x 4 ซม. (RR-17)
  15.00 ฿
 • อิฐหน้ามน 20 x 10 ซม. (RR-21)
  13.00 ฿
 • อิฐโชว์ เล็กร่อง 14 x 6 x 4 ซม. (RR-18)
  7.00 ฿
 • อิฐโชว์ ลายรางหมู 16 x 6 x 5 ซม. (RR-19)
  8.50 ฿
 • อิฐโชว์ ลายดาวเอส 16 x 6 x 5 ซม. (RR-20)
  8.50 ฿
 • อิฐทนไฟ 23 x 11 x 7 ซม. (RR-22)
  22.00 ฿
 • อิฐก้อนใหญ่ 23 x 11 x 7 ซม. (RR-23)
  18.00 ฿
 • อิฐ บปก. 8 ดอก
  30.00 ฿
 • อิฐ บปก. ฟองน้ำ
  40.00 ฿